Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 98  pokazuj  pozycji

ZP.271.4.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów i m. Mleczno Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-10 2023-02-27 10:00 2023-07-03
ZP.271.2.2023 Budowa tężni solankowej w m. Chobienia Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-10 10:00 2023-03-29
ZP..271.40.2022 Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-23 2022-12-29 10:00 2023-03-06
ZP.271.39.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-24 2022-11-24 10:00 2023-01-10
ZP.271.38.2022 Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-18 2022-11-10 10:00 2023-01-02
ZP.271.37.2022 Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-11-18 10:00 2022-11-23
ZP.271.36.2022 Zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników i przystanków na terenie Gminy Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-13 2022-10-21 10:00 2023-06-02
ZP.271.34.2022 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-10 2022-11-15 10:00 2023-04-17
ZP.271.35.2022 Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-06 2022-10-14 10:00 2023-03-07
ZP.271.33.2022 Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne – izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-30 2022-10-18 10:00 2022-10-26
ZP.271.32.2022 Nasadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-04 10:00 2022-12-12
ZP.271.31.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-20 2022-09-28 10:00 2022-11-14
ZP.271.30.2022 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-09 2022-09-19 10:00 2022-11-14
ZP.271.29.2022 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-19 2022-09-09 10:00 2022-11-08
ZP.271.26.2022. Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-18 2022-09-02 10:00 2022-10-04
ZP.271.27.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-18 2022-08-31 10:00 2022-09-09
ZP.271.28.2022 Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-17 2022-09-08 10:00 2022-11-14
ZP.271.26.2022 Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna - postępowanie nie zostało wszczęte Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-12 2022-08-18 14:50 --
ZP.271.25.2022 Zielona szkoła Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-09 2022-08-17 10:00 2022-09-19
ZP.271.24.2022 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół i Placówek Oświatowych Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-01 2022-08-09 10:00 2022-09-07
ZP.271.23.2022 Dowóz uczniów do szkół Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-14 2022-08-17 10:00 2022-09-14
ZP.271.22.2022 Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-13 2022-07-28 10:00 2022-09-20
ZP.271.21.2022 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-08 2022-07-25 10:00 2022-08-04
ZP.271.20.2022 Zakup karetki transportowej Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-04 2022-07-18 10:00 2022-08-24
ZP.271.19.2022 Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-01 2022-07-18 10:00 2022-08-24

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa