Lista postępowań PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP.271.8.2023 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-03 2023-03-20 10:00 --
ZP.271.7.2023 Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-28 2023-03-16 10:00 --
ZP.271.5.2023 Budowa remizy OSP w m. Górzyn Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-17 2023-03-07 10:00 --
ZP.271.6.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-17 2023-03-08 10:00 --
ZP.271.4.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów i m. Mleczno Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-10 2023-02-27 10:00 --
ZP.271.3.2023 Budowa rurociągów magistralnych w m. Koźlice i m. Rynarcice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-25 2023-02-13 10:00 --
ZP.271.2.2023 Budowa tężni solankowej w m. Chobienia Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-10 10:00 --
ZP.271.1.2023 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-16 10:00 --
ZP.271.34.2022 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-10 2022-11-15 10:00 --
ZP.271.26.2022 Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna - postępowanie nie zostało wszczęte Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-12 2022-08-18 14:50 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa