Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

ZP.271.4.2024 Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-28 2024-04-05 10:00 --
ZP.271.3.2024 Remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże-Kliszów Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-22 2024-03-14 10:00 --
ZP.271.2.2024 Modernizacja placu zabaw w m. Kębłów Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-22 2024-03-08 10:00 --
ZP.271.1.2024 Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-05 2024-02-26 10:00 --
ZP.271.39.2023 Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-29 2024-01-15 10:00 --
ZP.271.38.2023 Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-20 2024-01-05 10:00 --
ZP.271.36.2023 Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-01 2023-12-21 10:00 --
ZP.271.35.2023 Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-08 2023-11-23 10:00 --
ZP.271.34.2023 Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-03 2023-11-20 10:00 --
ZP.271.32.2023 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-27 2023-11-29 10:00 --
ZP.271.33.2023 Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-26 2023-11-10 10:00 --
ZP.271.31.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. Gmina Rudna Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-16 2023-11-16 10:00 --
ZP.271.30.2023 Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-29 2023-10-16 10:00 --
ZP.271.29.2023 Zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników i przystanków na terenie Gminy Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-28 2023-10-06 10:00 --
ZP.271.28.2023 Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-19 2023-09-27 10:00 --
ZP.271.27.2023 Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-15 2023-09-25 10:00 --
ZP.271.26.2023 Budowa garażu dla OSP Orsk Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-13 2023-09-28 10:00 --
ZP.271.25.2023 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z modernizacją wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-31 2023-09-15 10:00 --
ZP.271.24.2023 Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-17 2023-09-04 10:00 --
ZP.271.23.2023 Remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-31 2023-08-17 10:00 --
ZP.271.22.2023 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-21 2023-08-07 10:00 --
ZP.271.21.2023 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół i Placówek Oświatowych Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-20 2023-07-28 10:00 --
ZP.271.20.2023 Utworzenie i wyposażenie Klubu ,, Senior+" w m. Rudna Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-27 2023-07-12 10:00 --
ZP.271.19.2023 Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - wykonanie izolacji fundamentów oraz renowacja elewacji Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-20 2023-07-11 10:00 --
ZP.271.18.2023 Budowa garażu dla OSP Orsk Gmina Rudna Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-20 2023-07-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa